Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

สภาทองคำโลก ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ จัดงาน Thailand Gold Forum

- Advertisement -

765

- Advertisement -

สภาทองคำโลก (World Gold Council) ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

จัดงาน “Thailand Gold Forum” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้การค้าทองคำในประเทศไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

โดยมีตัวแทนสมาชิก World Gold Council จากทั่วโลก และหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง ตอบรับเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 68 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-10 กันยายน 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

🗓️ วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2023

- Advertisement -

⏰ เวลา: 9:00 น. ถึง 18:30 น.

🏨 สถานที่: ห้องประชุม 211A – 211D ชั้น 2 QSNCC

ที่มา : FB.Bangkok Gems & Jewelry Fair

Thailand Gold Forum 2023
Thailand Gold Forum 2023

- Advertisement -

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More