Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

About us : Gold Around

GoldAround.com

ABOUT : Gold Around หรือ โกลด์ อะ-เราน์ด

ปัจจุบัน “ทองคำ” มีความโดดเด่นมากในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ให้ความสนใจ ในต่างประเทศทั่วโลกก็มีลักษณะไม่ต่างกัน ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากผลพวงทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก

ดังนั้น ทองคำจึงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างยอมรับในมูลค่าของ “ทองคำ” ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้นักลงทุนต่างหันมาสนใจลงทุนในทองคำกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน โดยการศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะการลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยง

GoldAround.com ขอเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการลงทุนในทองคำ รวมถึงข่าวสารรอบโลก เพื่อให้นักลงทุนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างเต็มที่ ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดี และประสบความสำเร็จในการลงทุน

ABOUT : AUTHOR

เราจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในด้านการลงทุนทองคำ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เกี่ยวกับทองคำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างปลอดภัย และมีหลักการ !

Anusorn Keawprachant / AUTHOR

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More