Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

สมาคมค้าทองคำ จับมือ มศว. ร่วมเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้ผู้ประกอบการค้าทองคำ

- Advertisement -

421

- Advertisement -

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และผศ.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมค้าทองคำ และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทองคำของไทยมีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โดยมี รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และรศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในฝั่ง มศว. ขณะที่ฝั่งสมาคมค้าทองคำมีนายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ และดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ร่วมลงนาม

ภายในงานมีคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ คณะอาจารย์จาก มศว. รวมถึงนายพีรธร วิมลโวหาร ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง. และ ดร.ญาดา  กาศยปนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ให้เกรียติร่วมในงาน โดยพิธีรลงนามดังกกล่าวมีขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับกิจกรรมแรกที่จะจัดขึ้นคือการอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยการอบรมจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ www.goldtraders.or.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยทองคำ www.goldresearchcenter.com และ นอกจากนั้นทางเว็บไซต์ GoldAround.com จะนำความคืบหน้าการจัดหลักสูตรดังกล่าวมานำเสนอ เพราะการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าทองคำในประเทศ

- Advertisement -

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More