Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

เชิญร่วมงาน “Northern Gems And Jewelry Festival 2021”

- Advertisement -

444

- Advertisement -

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems And Jewelry Festival 2021” ระหว่างวันที่ 2- 6 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กทม.

ด้วยสำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีพาณิชย์จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems And Jewelry Festival 2021” ณ ลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2- 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตาก และอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศหรือต่างประเทศ

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญณีและเครื่องประดับภาคเหนือ ให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อีกด้วย

สำหรับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเหนือ กว่า 40 คูหา พร้อมทั้งการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ ด้วยเครื่องประดับและอัญมณี จากนางแบบมืออาชีพ

- Advertisement -

การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวันตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจ ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สวยงาม มีมูลค่าแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเหนือ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems And Jewelry Festival 2021” ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร 055-511049 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก

กำหนดการ

- Advertisement -

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More