Gold Around
ข่าวสาร บทวิเคราะห์ ราคาทองคำ

(GoldAround.com) ผลกระทบไวรัส โควิด-19 ทำการค้าโลกหดตัวกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

- Advertisement -

0 275

- Advertisement -


YLG Bullion : องค์การการค้าโลก (WTO) ออกรายงานคาดการณ์ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตทั่วโลก จะทำให้ปริมาณการค้าโลกในปีนี้จะหดตัวลง 13-32% ที่สำคัญจะมีความรุนแรงกว่าวิกฤตการเงินทั่วโลกในปี 2551-2552

นอกจากนี้ รายงานขององค์การการค้าโลก (WTO) ยังระบุว่า การฟื้นตัวในปีหน้ายังคงไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการแพร่ระบาด และประสิทธิภาพของนโยบายที่ประเทศต่าง ๆ นำมาใช้ในการควบคุม

ขอขอบคุณ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- Advertisement -

- Chat Box -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More