Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

แนะเฝ้าจับตา Super Spreader ในเมืองไทย

- Advertisement -

0 954

- Advertisement -

หมอยง เตือน ระวัง Super Spreader แพร่กระจายเชื้อในประเทศ ชี้ต้องจริงจังอย่างประเทศจีน และประชาชนก็ต้องมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯสถานการณ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับสถาน การณ์โรคโควิด 19 ในหน้าเพจเฟสบุ๊ค Yong Poovorawan ว่า สถานการณ์ในประเทศจีน ดีขึ้นอย่างมาก มีผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันน้อยลงมาก จนตอนนี้ จีนจะต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยจากนอกประเทศ ที่จะนำเข้าสู่ประเทศจีน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากนอกประเทศจีนเข้าสู่จีน

ทั้งนี้มาจากความเอาจริง และทำจริง เช่นปิดเมือง ออกกฎเกณฑ์ไม่ให้ออกนอกบ้าน ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีวินัย ประชาชนทุกคนร่วมมือดีมาก ปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด 19 จำนวนผู้ป่วยรายใหม่นอกประเทศจีน สูงกว่าประเทศจีนเป็น 20 เท่า โดยเฉพาะในประเทศเกาหลี อิหร่านและอิตาลี

ปัญหาของเกาหลีเกิดจาก super spreader หรือผู้ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จากเพียงคนเดียว ไปแพร่ในชุมชน คนหมู่มาก และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังที่ต่างๆ ที่เมือง Daegu ขณะนี้ มีผู้ป่วยมากกว่า 4000 คน ส่วนของอิหร่าน ถ้าพิจารณาดู ในระยะแรก อาจจะวินิจฉัยช้าไป จากผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ปอดบวม และเสียชีวิตแล้ว ระยะแรกไม่ได้มีมาตรการในการป้องกันเต็มที่ โดยเริ่มจากเมือง Qom และกระจายไปอีกหลายเมืองจนเรียกว่า พบได้ทุกเมืองในอิหร่าน มีการแพร่กระจาย ไปเร็วกว่าที่คิดไว้มาก เข้าสู่ตะวันออกกลาง

สำหรับอิตาลี ผู้ป่วย 2 รายแรก พบที่ กรุงโรม แต่สามารถควบคุมได้ โรคไประบาดที่เมือง Lombardy ที่เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน และเกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว จากเมืองนี้ยังระบาดเข้าสู่ยุโรปอีกหลายประเทศ

- Advertisement -

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับประเทศไทย ก็คือ การระบาดอย่างรวดเร็วแบบ มี Super Spreaderในบางครั้งการวินิจฉัยช้า หรือรู้ช้า ก็จะทำให้ลำบากในการควบคุมได้ ต้องเอาจริงอย่างประเทศจีน ประชาชนก็ต้องมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้นขณะนี้จะต้องตระหนักเสมอ ถ้าพบโรคทางเดินหายใจเกิดเป็นกลุ่มก้อน หรือผู้ป่วยที่เป็นปอดบวม จะต้องตระหนักถึงโรคนี้ไว้ด้วย ถึงแม้ไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศต้องควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนให้ได้ ถ้าแพร่กระจายอย่างประเทศที่กล่าวมา แล้วการควบคุมจะต้องใช้เวลายาวนาน และจะต้องเสียทรัพยากรเป็นจำนวนมาก

ขอให้ประชาชนทุกคน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More