Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

ราคาทองคำน่าห่วง หลังร่วงตามหุ้น-น้ำมัน (Inter Gold)

- Advertisement -

1 427

- Advertisement -

แนวต้าน : 1,865 ดอลลาร์ หรือบาทละ  27,650 บาท
แนวรับ : 1,900 ดอลลาร์ หรือบาทละ  28,100 บาท

Inter Gold : สถานการณ์ราคาทองคำในช่วงนี้มีความน่ากังวลเนื่องจากเมื่อคืนนี้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงและราคาน้ำมันก็ปรับลงตามกันมา สะท้อนเห็นถึงการดึงเงินกลับจากระบบอีกครั้งนึง ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าและไม่รู้ว่าการดึงออกครั้งนี้จะใช้เวลายาวนานเท่าไร

ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ แนะนำให้รอไปรับที่แนวรับต่อไปที่1,865 ดอลลาร์ ซึ่งเล่นขาซื้อเป็นหลักเนื่องจากแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้น และเมื่อราคาขึ้นให้ไปขายที่ 1,900 ดอลลาร์

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More