Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 14 ก.ย.63 (LHC)

- Advertisement -

0 560

- Advertisement -

ภาพรวมทิศทางราคาทอง

ราคาทองคําในสัปดาห์เคลือนไหว  Sideway ในกรอบสามเหลียม  (1965-1910$) โดยมีระยะสวิงทีแคบลง  ใกล้ที่จะเลือกทิศทาง Breakout เร็วๆนี้ทางด้านกองทุนSPDR ปริมาณทองคํายังคงใกล้เคียงระดับเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ

สรุปข่าวเด่น รายสัปดาห์

บริษัทไมโครซอฟท์กล่าวว่า กลุ่มข่าวกรองรัสเซีย ที่เคยแฮ็คพรรคเดโมเเครตเมื่อ 4 ปี ก่อนช่วง การเลือกตั้งสหรัฐฯ กลับมายกระดับปฏิบัติการที่มุ่งเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรกว่า 200 แห่ง ซึงรวมถึงคณะหาเสียงและผู้ให้คําปรึกษาด้านการเมือง นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครังนี้ทําให้ผู้บริโภคยอมรับการชําระเงินแบบดิจิทัลมากขึน  และแนวโน้มก็เร่งตัวขึน  และเร็วๆ นี้ทางเจ้าหน้าที่ ECB มีกําหนดเปิดเผยการตัดสินใจในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคาร กลางยุโรป (CBDC) แบงก์ชาติเพิมทางเลือกลงทุนออนไลน์ด้วยเงินตราต่างประเทศ  ถือเป็นเรื่องดีช่วยหนุนนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น  ไม่ต้องกังวลเรื องอัตราแลกเปลีòยนแม้จะซื้อทองในวันหยุดธนาคาร ถือเป็นการปรับที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการลงทุนทองคําออนไลน์เพราะนักลงทุนสามารถดูปัจจัยที่มผลต่อราคาทองคําในตลาดโลกและคํานวณเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่นดอลลาร์สหรัฐได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ในบางครังตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศอาจจะไม่สัมพันธ์กันกับเวลาในการซื อขายทองคําธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศความสําเร็จในการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเช่น โดยได้เป ดใช้งานระบบจําหน่ายพันธบัตรผ่านเทคโนโลยีบล็อกเช่นอย่าง เต็มรูปแบบ ทั งพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรุ่น “วอลเล็ต สบม.” และ “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเพิมความสะดวกให้ผู้ลงทุน และลดความซ้ำซ้อนในการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึงขณะนี้พันธบัตรทั้ง 2 รุ่นจําหน่ายครบวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทแล้วนักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed จะมีการอภิปรายเกีòยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินภาย ใต้กรอบนโยบายการเงินใหม่ในการประชุมวันที่ 15 – 16 ก.ย.นี้นักลงทุนคาดว่าการพูดคุยจะ เน้นไปที่การให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงือนไขหรือสภาวะทางเศรษฐกิจใดที่จะสนับสนุนให้ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไป

ขอขอบคุณ : บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More