Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ 09-05-24 วิเคราะห์โดย ShiningGold

- Advertisement -

413

- Advertisement -

ราคาทอง  09 พ.ค.67

Highlight  

ทองคำเคื่อนไหวของกรอบแคบลงๆ เพื่อรอ Break กรอบทีละระดับต่อไป ซึ่งจะเห็ฯว่าทองย่อตัวลงมาเทสแนวรับเพียงจุดแรก และรีบาวน์เพียงต้านชุดแรกเท่านั้น ก่อนจะกลับมาป่วยเปี่ยนอยู่แถวแนนวเดิมๆ ของราคาเปิดวันก่อน ขณะที่ข่าวยังคงมีทั้งบวกและลบสลับ แต่อยู่ในรูปแบบความคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่น โจ ไบเดน  กล่าวว่าเขาจะระงับการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมไปยังอิสราเอล หากยังดำเนินการบุกโจมตีราฟาห์ภาคพื้นดิน ขณะที่การอ่อนค่าของเงินเยนในช่วงที่ผ่านมาจนนำมาสู่ข้อสงสัยว่ามีการแทรกแซงตามกล่าวอ้างหรือไม่ ยักระตุ้นให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังว่าหากมีการอ่อนค่าขึ้นมาอีกจะมีการกระทำเช่นเดิมอีกหรือไม่

กลยุทธ์การลงทุน : 

ย่อตัว Open Long ลงทุนระยะสั้น 2301/2292 [SL= 2285]

- Advertisement -

แนวต้าน      2313/2328/2337

แนวรับ        2301/2292/2265

stoploss    2285

การคาดการณ์.       

ค่าเงินบาทพยายามจะอ่อนค่า แต่ก็ยังความไม่แน่นแนในความผันผวนอยู่ ขณะที่ Gold Spot เลือกจะ Sideway การฟื้นตัวของราคาทองไทยจึงยังคงจำกัด และยังมีความเสี่ยงที่จะพักฐานอยู่เช่นเดิม ระยะกลางก็ยังคงรอสะสมที่ราคาต่ำกว่า 40000 เช่นเดิม ระยะสั้นย่อซื้อเพียงเล่นรอบ

- Advertisement -

แนวต้าน    40430/40700

แนวรับ      40200/39900

ขอขอบคุณ : บจ.ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน

- Advertisement -

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More