Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้
Browsing Category

Uncategorized

ราคาทองคำวันนี้ 22-11-23 วิเคราะห์โดย ShiningGold

ราคาทอง sideway up ในกรอบ ฝ่ายของสถาบันใหญ่ในต่างประเทศเริ่มเล็งเห็นความจำเป็นในด้านการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีหน้าให้เร็วขึ้น

ราคาทองคำวันนี้ 17-10-23 วิเคราะห์โดย LHC

ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่นักลงทุนมองว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในระยะสั้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More