Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

หมอยง หวั่นไข้หวัดใหญ่ระบาดผสม COVID-19 ในช่วงเปิดเทอม แนะครอบครัวช่วยดูแลการเรียนร่วมกับโรงเรียน

- Advertisement -

457

- Advertisement -

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯสถานการณ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับสถาน การณ์โรคโควิด 19 ในหน้าเพจเฟสบุ๊ค Yong Poovorawan ในหัวข้อ “โควิด-19 เราจะต้องอยู่ด้วยกันได้” โดยระบุว่า

ถึงแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยติดเชื้อน้อยมาก จะพบการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ มาตรการในการควบคุมทำได้ดีมาก แต่ยังมีโรคนี้ระบาดอยู่ทั่วโลก มีผู้ป่วยใหม่วันละเป็นแสนคน จึงเป็นการยากที่จะกวาดล้างไวรัสนี้ให้หมดไป ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่

ในทุกปีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่ RSV จะพบน้อยมากในฤดูร้อนและในช่วงปิดเทอม จะระบาดมากในฤดูฝนเริ่มตั้งแต่นักเรียนเปิดเทอมจะติดต่อกันง่ายมาก ในโรงเรียนโควิด-19เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีการติดเชื้อเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจ ก็ไม่แปลกที่จะระบาดในฤดูฝนโดยเฉพาะจากเด็กสู่เด็กก่อนแล้วจึงแพร่ระบาดออกไป

การระบาดในระลอก 2 ถ้าเกิดในฤดูฝนอย่างไข้หวัดใหญ่ก็ยากที่จะควบคุม จะต้องเริ่มต้นปิดบ้านปิดเมืองใหม่ หรือไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นการเรียนการสอนปีนี้จึงต้องอยู่ในวิถีชีวิตใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้ เด็กนักเรียนจะต้องเรียนได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน การเรียนการสอนไม่ควรยกให้เป็นภาระของโรงเรียนเท่านั้น ที่บ้านก็จะต้องมีบทบาทมาก แม้กระทั่งท้องถิ่นก็มีปราชญ์ชาวบ้านมากมาย ที่พร้อมจะสอนได้

การประสบความสำเร็จในชีวิตของเด็ก ไม่ได้เกิดจากการแข่งขันเข้าเรียน การกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชาไม่สามารถกำหนดระยะห่างของบุคคลได้ เด็กเรียนกวดวิชาจ่ายค่าเล่าเรียนแพงแล้วนั่งเรียนกับครูตู้ นั่งติดกันก็ไม่เห็นมีใครบ่นหรือดรามา ที่ผ่านมาคนมีฐานะสามารถให้ลูกหลานไปเรียนกวดวิชา เกิดความแตกต่างทางการศึกษาเพราะตัววัดของเราไม่ดี คุณครูเองก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเลย

- Advertisement -

การเรียนเชิงภาคปฏิบัติ ปฏิบัติงานจริง ไปทำได้จริง ถึงอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้ การศึกษาในปีนี้จึงต้องมีการเตรียมการ การเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ให้เด็กไทยประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่เกิดความเครียดในการเรียน ตั้งแต่เช้าจนเย็นนอกเวลาต้องไปกวดวิชาวิถีชีวิตใหม่อาจทำให้เด็กมีความสุขมากขึ้นก็ได้

ที่มา : นพ.ยง ภู่วรวรรณ

- Advertisement -

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More