Gold Around
ข่าวสาร บทวิเคราะห์ ราคาทองคำ

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 2 ธ.ค.65 by CAF

- Advertisement -

81

- Advertisement -

Reasons  3 ปัจจัยกดดอลลาร์อ่อน ส่งทองขึ้นต่อ

1.แรงงานภาคการผลิตเริ่มอ่อนแอลง หลังดัชนีการจ้างงานภาคการผลิต สหรัฐอเมริกา ลดลงจากครั้งก่อนที่ 50 จุด เหลือ 48.4 จุด กดดอลลาร์อ่อน หนุนราคาทองขึ้น

2.ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล(PCE)(ปีต่อปี) สหรัฐฯ ออกมาลดลงเหลือ 6.0% จากครั้งก่อน 6.3% แสดงถึงเงินเฟ้อสหรัฐฯลดลง ส่งผลให้ FED จะชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ย บีบดอลลาร์อ่อน บวกต่อราคาทอง

3.คืนนี้ลุ้นการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (พ.ย.) สหรัฐฯ คาดการณ์ลดลงเหลือ 200k จาก 261k  กดค่าเงินดอลลาร์อ่อน หนุนราคาทองเพิ่มขึ้น

Day Trade

- Advertisement -

GOZ22  Open Long 1794  TP 1818  SL สิ้นวัน 1770

GF10Z22 Open Long ทะลุ 30,000 TP 30,232  SL สิ้นวัน 29,768

Trend Trade   ใช้ราคาปิดสิ้นวัน

GOZ22 Open Long 1794 SL สิ้นวัน 1770

GF10Z22 Open Long ทะลุ 30,000 SL สิ้นวัน 29,768

- Advertisement -

ขอขอบคุณ : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

- Advertisement -

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More