Gold Around
ข่าวสาร บทวิเคราะห์ ราคาทองคำ

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 12 ต.ค.65 by TDC

2,384

- Advertisement -

การคาดหวังอัตราเงินเฟ้อในระยะ 1 ปีข้างหน้าของผู้บริโภคปรับตัวลดลงสู่ระดับ 5.4% เป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบปี ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 5.75% ขณะที่การขยายตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภคขยายตัว 6% ปรับตัวลดลงจาก 7.8% ในเดือนก่อนและเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบปี บ่งบอกให้เห็นถึงความกังวลเรื่องเศษฐกิจถดถอยในอนาคตสอดคล้องกับ IMF ที่ออกมาปรับประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง สำหรับทิศทางราคาทองคำมองปรับตัวลดลงหลังรีบาวน์

ขอขอบคุณ : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More