Gold Around
ข่าวสาร บทวิเคราะห์ ราคาทองคำ

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 24 มิ.ย.65 by CAF

149

- Advertisement -

Reasons  FED ส่งสัญญาณกดเงินเฟ้อ กระทบต่อการจ้างงาน

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯว่า ความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีนั้น “ไม่มีเงื่อนไข” แต่ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่การว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น มองว่าที่ต้องส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำ

Day Trade

GOM22  Hold Short  เป้า 1,810-1,820 จุด Stop 1,856

GF10Q22 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   ใช้ราคาปิดสิ้นวัน

GOM22  Hold Short  จุด Stop 1,856 (14 มิ.ย. 65)

GF10M22 Hold Long จุด Stop 30,840 (7 มิ.ย. 65)

GF10Q22 Hold Long จุด Stop 30,880 (16 มิ.ย. 65)

ขอขอบคุณ : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More